Producenci
Zaloguj się
Nie pamiętasz hasła?
Gwarancje i Reklamacje

Gwarancje i Reklamacje :

Dbając o dobrą reputację firmy oraz zadowolenie klientów, produkty dobieramy w ten sposób ,że przechodzą one nie tylko weryfikację najwyższej jakości ale również bezawaryjnej pracy przez dugi okres uzytkowania. Partnerzy-Dostawcy są dobierani w bardzo selektywny sposób i gwarancje oraz współpraca opiera się zawsze na formalnych pisemnych umowach. Nie sprowadzamy towarów na "własną rękę" więc całkowicie poświęcamy się uwadze na załatwianie najważniejszych spraw dla klienta: właściwa informacja o produkcie, dostarczenie pełnej dokumentacji w języku polskim tj. instrukcji obsługi, kart rejestracyjnych z numerem indywidualnym produktu, gwarancji serwisowej realizowanej w naszych punktach serwisowych.

Gwarancja i Naprawy realizowane są tylko i wyłącznie w oparciu o oryginalne części i podzespoły, stosowane są oprogramowania i up'grad-y do urządzeń dostraczane bezposrednio od producenta firmy iRobot USA za sprawą importera firmy DLF.

W przypadku awarii lub zauważenia niewłasciwej pracy urządzenia w pierwszej kolejności prosimy o kontakt e-mailowy lub telefoniczny : sekretariat@witkowski-group.pl Telefon : +48-52-373-25-31

W drugiej kolejnośći prosimy o bezpieczne zapakowanie towaru dołączenie kopii dowodu zakupu ( faktura lub umowa kupna -sprzedaży ) oraz pisemną gwarancję i wysłanie na nastepujący adres:

Witkowski-Group - Serwis

Bydgoscz 85-184 ul. Cmentarna 24

 

Ujawnione w okresie gwarancji lub po gwarancji usterki lub wady będą naprawiane lub wymieniane w okresie ustawowym maksymalnie do 21 dni, ale najczęściej usługa naprawy trwa tylko kilka dni.

Zwrot towaru wg PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY obowiązującego od  dnia 25.12.2014 


Klient, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w tekście informacyjnym poniżej. Do zachowania terminu wystarczy złożenie  oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone na przykład:
- telefonicznie pod numerem 52 373 25 31

- w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sekretariat@witkowski-group.pl.
- poprzez wysłanie wiadomości sms na numer 503 130 183
-poprzez wysłanie oświadczenia pocztą  wg nastepującego wzoru : „Ja niżej podpisany …………………, zamieszkały pod adresem………………oświadczam, iż odstępuję od umowy zawartej w dniu ………………………………z  Przedstawicielstwem Handlowym Tomasz Witkowski zloklizowanym przy ul. Cmentarna 24 w Bydgoszczy – Sklep internetowy www.irobotbydgoszcz.pl„.

 Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia zawarcia umowy kupna-sprzedaży pod warunkiem odebrania produktów w momencie podpisania umowy lub w momencie odebrania kupionego produktu przez stronę sklepu Irobotbydgoszcz.pl od kuriera lub innego przewoźnika i podpisania dokumentu przewozowego.

Irobotbydgoszcz.pl ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia klienta o odstąpieniu od umowy, zwrócić klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności. Irobotbydgoszcz.pl dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył klient, chyba że klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Jeżeli Irobotbydgoszcz.pl nie zaproponował, że sam odbierze Produkt od klienta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od klienta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez klienta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Klient ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić Produkt do Irobotbydgoszcz.pl lub przekazać go osobie upoważnionej przez Irobotbydgoszcz.pl do odbioru, chyba że Irobotbydgoszcz.pl zaproponował, że sam odbierze Produkt. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem.
Klient  ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, kompletności zestawu,  cech i funkcjonowania Produktu i wynikłe możliwe  koszty  obowiązany jest ponieść klient.

 W przypadku Produktu będącego usługą , której wykonywanie - na wyraźne żądanie klienta - rozpoczęło się przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, klient, który wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu takiego żądania, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia. Jeżeli cena lub wynagrodzenie są nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia.
Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje klientowi  w odniesieniu do umów:
(1) o świadczenie usług, jeżeli Irobotbydgoszcz.pl wykonało w pełni usługę za wyraźną zgodą klienta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Irobotbydgoszcz.pl utraci prawo odstąpienia od umowy; (2) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Irobotbydgoszcz.pl nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy; (3) w której przedmiotem świadczenia jest Produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji klienta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb ;  (4) w której przedmiotem świadczenia jest Produkt dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; (5) w której przedmiotem świadczenia są Produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami; (6) w której klient wyraźnie żądał, aby Irobotbydgoszcz.pl do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Irobotbydgoszcz.pl świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania klient żądał, lub dostarcza Produkty inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje klientowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub Produktów;

 

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl